Otwarcie Przystani Lokalnych Inicjatyw

Otwarcie Przystani Lokalnych Inicjatyw

Przystań to przestrzeń przyjazna wszystkim mieszkańcom od 0 do 100 lat.
Jest to miejsce dla organizacji pozarządowych, którym dzięki udostępnionej przestrzeni łatwiej będzie realizować cele statutowe na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz dla mieszkańców, którzy będą chcieli z innymi podzielić się swoimi pasjami.
Odbywać się tu będą zajęcia bezpłatne oraz odpłatne (w ramach odpłatnej, statutowej działalności organizacji pożytku publicznego), dedykowane odbiorcom w każdym wieku, od malucha po seniora.
W ramach otwarcia planujemy wraz ze współpracującymi fundacjami przeprowadzić cykl bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców pn.: Poznajmy się w Przystani!. Wśród propozycji można znaleźć m.in. podstawy kodowania oraz warsztaty przyrodnicze dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci szkolnej i młodzieży, trening logiczny dla dorosłych.
„Przystań Lokalnych Inicjatyw” to zadanie realizowane przez Fundację Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele”,  współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Wołomin.

Do zobaczenia w Przystani Lokalnych Inicjatyw, ul. Wileńska 32, piętro 2, lokal 208