Otwarcie Przystani Lokalnych Inicjatyw

Przystań to przestrzeń przyjazna wszystkim mieszkańcom od 0 do 100 lat.Jest to miejsce dla organizacji pozarządowych, którym dzięki udostępnionej przestrzeni łatwiej będzie realizować cele statutowe na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz dla mieszkańców, którzy będą chcieli z innymi podzielić się swoimi pasjami.Odbywać się tu będą zajęcia bezpłatne oraz odpłatne (w ramach odpłatnej, statutowej działalności organizacji pożytku publicznego), dedykowane odbiorcom w każdym wieku, od malucha po seniora.W…
Dowiedz się więcej