Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum Autyzmu

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum Autyzmu

Wielokrotnie pytaliście nas czy wiemy gdzie znaleźć grupę gdzie rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogliby się spotykać i wspierać wzajemnie.

Dzisiaj już mamy na to odpowiedź! Przy fundacji powstaje grupa samopomocowa dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu.

Pierwsze spotkanie w środę 14.09 o godz.18:00 w Przystani lokalnych Inicjatyw. Spotkania są bezpłatne. Zapraszamy!