Meet and Code 2019 – Ozoboty na budowy za nami

Meet and Code 2019 – Ozoboty na budowy za nami

Zajęcia rozpoczęliśmy o godz. 15:00. Po krótkim powitaniu i wyjaśnieniu z jakiej okazji i dzięki komu się spotykamy przystąpiliśmy do pracy. Zaczęliśmy od prezentacji ozobotów i ich możliwości. Początkowo każdy pracował indywidulanie przy własnym laptopie/tablecie. Do zapoznania się z komendami dla ozobotów i treningu wgrywania programów wybraliśmy z platformy games.ozoblockly.com grę Shape Tracer oraz Shape Tracer 2, dla tych którzy już mieli styczność z kodowaniem.

Następnie przeszliśmy do platformy ozoblockly.pl i przećwiczyliśmy komendy z sekcji „Nawigacji po linii”.

Po tych ćwiczeniach uczestnicy zostali podzieli na 3 grupy i każda z grup tworzyła własną makietę/mapę dla ozobotów. Na środku planszy zostały umieszczone symbole fundamentów, resztę planszy uczestnicy mogli zagospodarować dowolnie. Ozoboty dostały specjalne nakładki (szczypce, spychacze) i zamieniły się w maszyny budowlane.

Kiedy plansze dla ozobotów były już gotowe uczestnicy otrzymali kostki z symbolami cegieł i mieli za zadanie rozrzucić je na planszy. W przypadku gdy cegły wypadały na zaklejone pole np. piasek przesuwaliśmy je na najbliższe wolne białe miejsce. Dalsza praca odbywała się w zespołach dwuosobowych. Każdy zespół miał za zadanie doprowadzić przynajmniej dwie cegiełki na linie symbolizujące fundamenty. Na początku zespoły po ocenieniu jaką drogę musi wykonać ozobot z cegłą musiały podjąć decyzję którym ozobotem kierują, ponieważ ich nakładki zmieniały możliwości. Czasami niezbędna była współpraca dwóch ozobotów. Wszystkie zespoły wykonały swoje zadanie i „cegły” znalazły się na miejscu fundamentów.

Cieszy nas to, że uczestnicy wyszli z warsztatów zadowoleni i pytali o kolejną okazję do zabawy z kodowaniem.