Programowanie dla dzieci

Nauka programowania dla dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej skupia się na rozwoju uniwersalnych kompetencji przydatnych w wielu dziedzinach życia. Na zajęciach dzieci uczą się jak przełożyć sytuacje z otaczającego je świata na uniwersalny język rysunków, schematów i jednoznacznych instrukcji słownych zrozumiałych dla innych odbiorców i komputerów.

Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia i  rozwijają swoje zdolności matematyczne.  Uczą się wyszukiwania błędów i tego, że jest wiele rozwiązań jednego problemu. Praca w zespole, szukanie kompromisów i nauka precyzji w komunikacji wpływa pozytywnie na relacje społeczne. To wszystko w formie gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci.

Dzieci wcielają się w rolę konstruktorów, pilotów czy też robotów i sterują sobą nawzajem. Kodowanie odbywa się  za pomocą różnych materiałów (języków programowania) np.: strzałek, kolorów, symboli czy własnoręcznie tworzonych rysunków. Używając kolorów kodujemy również muzykę żeby następnie odtworzyć ją na specjalnie przygotowanych instrumentach. Dzieci uczą się odwzorowywania zakodowanych na kartkach obrazków w przestrzeni (za pomocą klocków).

W nauce towarzyszy nam też Scottie, bohater gry edukacyjnej ScottieGo!, któremu dzieci pomagają w realizacji zadań poprzez stworzone przez siebie programy. Program taki powstaje przez odpowiednie ułożenie kartonowych puzzli zawierających polecenia dla Scottiego, a jego poprawność sprawdzana jest przez wykonanie zdjęcia i obserwowanie ruchów bohatera na ekranie tabletu.

W zajęciach wykorzystywane są również ozoboty, którymi młodsze dzieci sterują za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru – lub tablecie) oraz za pomocą komputera, w programie OzoBlockly.

W starszych grupach programujemy też tradycyjnie na komputerach w języku programowania Scratch. Dzieci w ramach nauki tworzą swoje własne gry, które mogą później udostępnić kolegom.