Przystań Lokalnych Inicjatyw

Przystań Lokalnych Inicjatyw to zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Celem zadania jest tworzenie przestrzeni otwartej dla rozwijania pasji i nabywania umiejętności przez beneficjentów zadania oraz realizacji statutowych działań przez organizacje pozarządowe, w tym: realizację działań kulturalnych, społecznych i artystycznych, umożliwiających edukację wśród rodzin, dzieci, młodzieży oraz seniorów będących mieszkańcami gminy Wołomin.