Bystry maluch

Bystry maluch – zajęcia ogólnorozwojowe przygotowane specjalnie dla najmłodszych dzieci (6 miesięcy – 3 lata) i ich opiekunów, w podziale na grupy wiekowe. 

Zajęcia mają na celu rozwijanie wszystkich najważniejszych umiejętności dziecka takich jak koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne, plastyczne, zdolności interpersonalne jak również integrację sensoryczną.

Podczas zajęć stosujemy zabawy fundamentalne,elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i kinezjologii Edukacyjnej, zabawy sensoryczne oraz elementy pedagogiki Marii Montessori.